วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองพ่อเมืองแพร่ประชุม War Room ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม War Room ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวถึงสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดแพร่ ตลอดจนสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมถนน และพื้นที่ในชุมชน 
 นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปัจจุบันจำนวนจุดความร้อน สะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 -  8 มีนาคม 2566 มีจำนวน 1,966 จุด จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 32 วัน  โดยที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และยกระดับการดำเนินงานมาโดยตลอด
อย่างต่อเนื่อง เมื่อดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนบริเวณไหน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปดับไฟ หรือทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง โดยดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIRS จะโคจรถ่ายภาพวันละ 2 ครั้ง คือช่วงเวลา 10.00-14.00 น. และช่วงเวลา 22.00-02.00 น. จังหวัดแพร่ได้กำหนดช่วง “วิกฤติหมอกควัน” และกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 รวม 89 วัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้แก่ประชาชน ให้มีความตระหนักในอันตราย ตลอดจนแนวทางในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 , ส่งเสริมการจัดทำแนวกันไฟ ส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดการเผา , มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาในที่โล่งในพื้นที่วิกฤติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อควบคุมและบัญชาการณ์การ ควบคุมไฟและขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการดับไฟในครั้งนี้อีกด้วย

เอนก ธรรมใจ
อรุณศักดิ์ เจาะจง
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ