วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลขาฯ ป.ป.ส. เผยชุดปฏิบัติการ SITF ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอย. 
ยึดกรดซัลฟิวริก 131 ตัน 
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยผลปฏิบัติการภายใต้โครงการ     สกัดกั้นยาเสพติดทางท่าเรือสากล (Seaport Interdiction Task Force : SITF) ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ส.  กรมศุลกากร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจยึดกรดซัลฟิวริก (SULFURIC ACID 98%) จำนวน 5 ตู้คอนเทรนเนอร์ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 131,670 กิโลกรัม เหตุเกิดที่ คลังสินค้าอันตราย (JWD) ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การตรวจยึดครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรดซัลฟิวริก   ถูกลำเลียงทางเรือจากต้นทางประเทศอินเดีย ปลายทางประเทศเมียนมา โดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน สำแดงชนิดสินค้าเป็น SULFURIC ACID 98% (กรดซัลฟิวริก) ผู้ประกอบการให้การว่า กรดซัลฟิวริกจำนวนดังกล่าวจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองทองในประเทศเมียนมา แต่เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตนำผ่านจึงนำมาสู่การตรวจยึดในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 มาตรา 102 มาตรา 104 และมาตรา 106 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 และเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกอบประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 2556 ที่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน จึงจะออกใบนำผ่านเพื่อเป็นหลักฐานการอนุญาตการ  นำผ่านราชอาณาจักร
  นอกจากนี้ เนื่องจากกรดซัลฟิวริกเป็นสารเคมีที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) และไอซ์ โดยเป็นตัวทำปฏิกิริยา ดังนั้น เพื่อป้องกันการนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ กรดซัลฟิวริกจึงถูกควบคุมตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด พ.ศ. 2559 เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เป็นสารเคมีในขบวนการลักลอบผลิตยาเสพติด” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวให้ข้อมูล 
 สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ   
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ