วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชนระดับตำบล ตั้งเป้าปกป้อง คุ้มครองเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมได้ทันท่วงที
วันนี้ (3 มี.ค. 66) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีเจ้าหน้าที่ อปท.จาก 3 อำเภอที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก ได้แก่ อ.ศรีประจันต์ อ.เมือง และ อ.บางปลาม้า จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม
นายเอกวรา ธรรมกีรติวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีเป็น 1 ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนระดับตำบลครบทุกตำบล รวมจำนวน 126 แห่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล พัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล ให้รับรู้เข้าใจการคุ้มครองเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นองค์กรต้นแบบในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ประสบปัญหาสังคมได้ทันท่วงที
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ