วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรีนำจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังครบวงจร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
วันนี้ (3 มี.ค.66) ที่บริเวณโรงเรียนวัดกุฎีทอง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา  ร่วมตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาด โดยรอบ และทำความสะอาดภายในอาคารโรงเรียนวัดกุฎีทอง ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังครบวงจร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ซึ่งจัดขึ้นโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังครบวงจรโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยการปรับเปลี่ยนสถานที่โรงเรียนวัดกุฎีทอง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนยุบเลิกแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก พระครูศิริวรธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พระมหาไพรัชน์ขันติสาโร เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังครบวงจร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จัดตั้งเพื่อรองรับการบริการ และลดความแออัดของประชาชนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล หรือกล่าวได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็น ส่วนขยายการบริการของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NICs) อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเลือด และโรคอื่นๆ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ