วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น นำสู่การปัญหาให้ประชาชน
วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และพลเรือ ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร กรรมการ ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนผาแดงวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง มอบชุดโต๊ะเรียน สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และท่อน้ำระบบประปาของโรงเรียน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนและคณะครู

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภองาว เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมกับ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ประเด็นการคมนาคมขนส่ง ประเด็นปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่า การไม่ได้รับเอกสารอนุญาตในที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ แนวทางการสร้างสถานีสูบน้ำ แนวทางการสร้างรถไฟทางคู่ และเรื่องอื่น ๆ อาทิ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำสูบส่งน้ำด้วยระบบท่อเพื่อการเกษตร ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ