วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เพชรบูรณ์#วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 เป็นประธานเปิดใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช ถ.16-004 สายบ้านบ่อไทย-บ้านป่าคาย หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งถนนสายนี้ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการก่อสร้าง มีความกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 411 เมตร โดยหลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหนองไผ่ ผู้นำท้องที่-ผู้นำท้องถิ่นตำบลบ่อไทย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลบ่อไทย เข้าร่วมพิธีเปิดใช้ถนนสายดังกล่าว.
      สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ