วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ซ่อมแซมแล้ว ถนนสาย กส.2049 งบสร้างกว่า 10 ล้าน ใช้งานปีเดียวผิวลาดยางแตก 
    สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบจากกรณีที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านแจ้งข้อมูล     ถนนสาย กส.2049 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านหนองแวง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้งบ 10,990,000 บาทถนนชำรุด ผิวลาดยางแตกเป็นแนวยาว ทั้งที่เพิ่งส่งงานได้ปีเดียวไม่คุ้มค่างบประมาณนั้น 

              เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์  หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ หน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมตรวจสอบ พบว่า ถนนสายดังกล่าวอยู่           ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโครงการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทาง มีการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 18.00 เมตร 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างถนนเชิงลาด     คอสะพาน ระยะทาง 1.282 กม. งบประมาณก่อสร้างปี 2565 วงเงินงบประมาณ 10,990,000 บาท งานก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับงานเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยตำแหน่งชำรุดเสียหาย คือ ที่ กม. 4+086 ตรงบริเวณถนน      เชิงลาดคอสะพานจำนวน 4 จุด เกิดรอยแตกร้าวตามยาวของไหล่ทางลาดยาง รอยแตกห่างจากขอบไหล่ทาง 0.50 เมตร ความยาวรอยแตกรวม 170 เมตร  สาเหตุเกิดจากถนนช่วงดังกล่าวระดับก่อสร้างคันทางสูง ประมาณ 5.00 ม. มีเขต      ทางแคบติดปัญหาที่ดินชาวบ้าน การก่อสร้างลาดคันทางสูงและชัน ประกอบกับมีการระบายน้ำจากผิวทางลงบริเวณลาดคันทาง เกิดการกัดเชาะผิวดิน ทำให้ลาดคันทางทรุดตัวลง เกิดรอยแตกตามยาวอยู่ห่างจากขอบไหล่ทาง 0.50 เมตร

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ได้แจ้งประสานผู้รับจ้าง บริษัท ยงยุทธการโยธา เข้าซ่อมแซมช่วงที่ชำรุดเสียหายตามภาระค้ำประกันสัญญา 2 ปี และผู้รับจ้างได้ซ่อมแซมขุดแก้ไขรอยแตกขุด กว้าง 0.80 ม. ยาว 170 ม. เพื่อช่อมผิวลาดยางคืนสภาพเดิมเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ