วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ซ่อมแซมแล้ว ถนนสาย กส.2049 งบสร้างกว่า 10 ล้าน ใช้งานปีเดียวผิวลาดยางแตก 
    สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบจากกรณีที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านแจ้งข้อมูล     ถนนสาย กส.2049 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านหนองแวง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้งบ 10,990,000 บาทถนนชำรุด ผิวลาดยางแตกเป็นแนวยาว ทั้งที่เพิ่งส่งงานได้ปีเดียวไม่คุ้มค่างบประมาณนั้น 

              เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์  หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ หน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมตรวจสอบ พบว่า ถนนสายดังกล่าวอยู่           ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโครงการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทาง มีการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 18.00 เมตร 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างถนนเชิงลาด     คอสะพาน ระยะทาง 1.282 กม. งบประมาณก่อสร้างปี 2565 วงเงินงบประมาณ 10,990,000 บาท งานก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับงานเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยตำแหน่งชำรุดเสียหาย คือ ที่ กม. 4+086 ตรงบริเวณถนน      เชิงลาดคอสะพานจำนวน 4 จุด เกิดรอยแตกร้าวตามยาวของไหล่ทางลาดยาง รอยแตกห่างจากขอบไหล่ทาง 0.50 เมตร ความยาวรอยแตกรวม 170 เมตร  สาเหตุเกิดจากถนนช่วงดังกล่าวระดับก่อสร้างคันทางสูง ประมาณ 5.00 ม. มีเขต      ทางแคบติดปัญหาที่ดินชาวบ้าน การก่อสร้างลาดคันทางสูงและชัน ประกอบกับมีการระบายน้ำจากผิวทางลงบริเวณลาดคันทาง เกิดการกัดเชาะผิวดิน ทำให้ลาดคันทางทรุดตัวลง เกิดรอยแตกตามยาวอยู่ห่างจากขอบไหล่ทาง 0.50 เมตร

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ได้แจ้งประสานผู้รับจ้าง บริษัท ยงยุทธการโยธา เข้าซ่อมแซมช่วงที่ชำรุดเสียหายตามภาระค้ำประกันสัญญา 2 ปี และผู้รับจ้างได้ซ่อมแซมขุดแก้ไขรอยแตกขุด กว้าง 0.80 ม. ยาว 170 ม. เพื่อช่อมผิวลาดยางคืนสภาพเดิมเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่30มีนาคม พ.ศ.2566 เปิดตัวบริษัท ไดมอนด์ ฟิล์ม ไทยแลนด์ พร้อมเปิดตัวสร้างภาพยนตร์เรื่อง 215DAY นรกข้ามแดน หนังที่ทำจากเรื่องจริง ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ