วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เทศบาลตำบลซับสมอทอดคัพ ประจำปี 2566
   นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เทศบาลตำบลซับสมอทอดคัพ ประจำปี 2566 โดยมี นายทวีศักดิ์ อินทรานุกุล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีท่านวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์, นางสาวสุพัตราภรณ์ ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศบาล ตำบลซับสมอทอด และ แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมเปิดงาน มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ และเปตอง โดยเรียนเชิญหัวหน้าหน่วยงานทุก อบต.ในเขตอำเภอ บึงสามพัน มาร่วม แข่งขัน เพื่อความรู้รักสามัคคีและกลมเกลียว ส่วนภาคกลางคืนจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ และแจกรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ  ทุกคนสนุกสนาน มีความสุข ณ สนามที่ว่าการ อำเภอ บึงสามพัน อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 15-17 มีนาคม 2566
#จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล(#)แดง บึงสามพัน  ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ