วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช.กำแพงเพชร ลงพื้นที่โรงเรียนนครไตรตรึงษ์หลังพบข้อร้องเรียนผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการใช้รั้วของโรงเรียนกับที่ดินส่วนบุคคล
>>>>> เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายพิเชฐ พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับชมรม STRONG ฯ กำแพงเพชร และเยาวชน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 จากเครือข่ายชมรมฯ เกี่ยวกับการใช้รั้วของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทำเป็นผนังโรงจอดรถส่วนบุคคล ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พบว่าบริเวณรั้วคอนกรีตของโรงเรียนในอดีตได้เกิดการร้องเรียน เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนอยู่สูงกว่าที่ดินส่วนบุคคลทำให้มีน้ำไหลเข้าไปยังที่ดินส่วนบุคคล และมีการก่อสร้างรั้วโดยใช้เงินนอกงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม แต่ต่อมาได้มีการสร้างประตูทางเข้า – ออก ติดกับโรงเรียนและที่ดินส่วนบุคคล และมีการก่อสร้างหลังคารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน จึงมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้

>>>>> โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไข เฝ้าระวังเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงไว้ดังนี้
1.ให้ทางโรงเรียนทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ 
2. ปิดกั้นประตูเข้า – ออก มิให้เชื่อมระหว่างพื้นที่โรงเรียนและพื้นที่ส่วนบุคคล
3. กรณีทำรั้วทางเจ้าของที่ดินต้องดำเนินการจัดทำรั้วของตนเอง มิให้รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของโรงเรียน
โดยให้ทางโรงเรียนดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะ แก้ไขเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต และรายงานการดำเนินการให้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ทราบต่อไป<<<<<
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ