วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วัน อาสา สมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ นาย สมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นาย อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
    นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส .เพชรบูรณ์  นายสุเทพ วรรณา
สาธารณสุข อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ 
    นายสมศักดิ์ สังข์แตง ประธาน อสม.อำเภอ บึงสามพัน ให้การต้อนรับ ร่วมกับสมาชิก อสม. ทุกตำบล ในเขตอำเภอ บึงสามพัน เดินรณรงค์รอบตลาดแล้วมารวมตัวกันที่หน้าว่าการ อำเภอ บึงสามพัน และได้มอบ เกียรติบัตรให้แก่ อสม .ดีเด่น เพื่อน อสม .ทุกท่านมีความสุข สุดท้ายมีการแสดงของเพื่อน สมาชิก อสม .แต่ละตำบล ได้ชมกัน ณ .สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ 
       
     วันที่ 20 มีนาคม 2566 
 จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล (#)แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ