วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566กราบนมัสการเรียนพระเดชพระคุณพระราชรัตนสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร(วัดโพธิ์)
ตามที่มีชาวบ้านของตำบลยางนอนอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ร้องขอให้ชมรมจิตอาสาพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนายสามารถเมืองช้างประสานงานให้ช่วยเหลือชาวบ้านนำวัชพืชในแม่น้ำสุพรรณ 2(แม่น้ำท่ามะนาว)ออกจากลำแม่น้ำที่ชาวบ้านวิตกกังวลต่อชีวิตความเป็นอยู่เกษตรกรของตำบลยางนอนและได้ช่วยประสานงานหน่วยงานของพื้นที่เพื่อช่วยกันและกันให้ชาวบ้านหายวิตกกังวล
จึงนำเรื่องราวภาพเอกสารต่างๆนำไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่เพียงตำบลเดียวคือตำบลยางนอนที่ยังตกค้างการลอกผักวัชพืชขึ้นจากลำน้ำจึงขอขอบคุณหน่วยงานราชการของนายอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายปริญญาเขมชิต
ที่ปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
และเมื่อวันจันทร์ที่20 มีนาคม 2566ทางกรมชลประทานได้นำเรือมาดำเนินการลอกวัชพืชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวตำบลยางนอน
ขอเรียนกราบขอบพระคุณทุกๆภาคส่วนเป็นอย่างสูงยิ่งครับ
ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนายสามารถเมืองช้างรายงานข่าวสาธุๆๆ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

มุกดาหาร แม่ค้าตลาดอินโดจีน เฮ หลังได้งบประมาณมาสร้างต่อ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ