วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3  จัดประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ประจำสัปดาห์  
------------------------------------------------------
วันนี้ (14 มีนาคม 2566) พลตรี วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3  เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก รวมเป็น 9 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงราย  พันเอก พักตร์พงษ์  เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.เชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

ในที่ประชุม พลตรี วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ชี้แจงข้อมูล จากรายงานจังหวัดที่มี Hotspot สูงสุด ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 5–11 มีนาคม 2566 ได้แก่ ลำดับที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 567  จุด ลำดับที่ 2 จังหวัดตาก 439 จุด ลำดับที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ 437  จุด และอันดับที่รองลงมาได้แก่ น่าน ลำปาง พะเยา แพร่ ลำพูน และเชียงราย เป็นลำดับที่ 9 มี Hotspot  59 จุด ส่วนค่าคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐาน PM2.5 สูง 3 จังหวัดแรก ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และ ตาก ตามลำดับ ส่วนจังหวัดเชียงรายอยู่ในอันดับที่ 5 ค่าเฉลี่ย PM2.5 อยู่ที่ 101 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร โดยค่าสูงสุดวัดได้เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2566 PM2.5 ณ สถานีตรวจวัด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 116 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร  โดยให้แต่ละจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหารือรับฟังและจัดทำแผนบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ 

พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.เชียงราย ได้รายงานว่า จังหวัดเชียงราย ได้ออกคำสั่งห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2566 โดยได้ดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจด้วยการสื่อสารเชิงรุก รวมทั้งปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตร ซึ่งจำนวน Hos Spot ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 – 11 มีนาคม 2566 ตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมด 59 จุด ในพื้นที่ 9 อำเภอ 20 ตำบล สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง โดยทางจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการป้องกันแก้ไขมลพิษด้านฝุ่นละอองในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนี้ ดับไฟป่าสะสม 1,036 ครั้ง ทำทางแนวกันไฟ สะสม 4,587 กิโลเมตร ตั้งด่านการตรวจวัดควันจากท่อไอเสียรถยนต์ 75 คัน คำสั่งห้ามใช้รถ 2 คัน ตรวจพบรถบรรทุกขนดิน ไม่คลุมผ้าได้ 28 คัน พร้อมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในพื้นที่เมืองทั้งสิ้น 316 ครั้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การแจ้งเตือนให้คำแนะนำ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยการผลิตสื่อทุกรูปแบบ รายงานสถานการณ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง และการอบรมนำร่องการใช้แอพลิเคชั่น “Burn Check”
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ