วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3  จัดประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ประจำสัปดาห์  
------------------------------------------------------
วันนี้ (14 มีนาคม 2566) พลตรี วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3  เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก รวมเป็น 9 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงราย  พันเอก พักตร์พงษ์  เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.เชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

ในที่ประชุม พลตรี วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ชี้แจงข้อมูล จากรายงานจังหวัดที่มี Hotspot สูงสุด ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 5–11 มีนาคม 2566 ได้แก่ ลำดับที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 567  จุด ลำดับที่ 2 จังหวัดตาก 439 จุด ลำดับที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ 437  จุด และอันดับที่รองลงมาได้แก่ น่าน ลำปาง พะเยา แพร่ ลำพูน และเชียงราย เป็นลำดับที่ 9 มี Hotspot  59 จุด ส่วนค่าคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐาน PM2.5 สูง 3 จังหวัดแรก ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และ ตาก ตามลำดับ ส่วนจังหวัดเชียงรายอยู่ในอันดับที่ 5 ค่าเฉลี่ย PM2.5 อยู่ที่ 101 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร โดยค่าสูงสุดวัดได้เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2566 PM2.5 ณ สถานีตรวจวัด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 116 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร  โดยให้แต่ละจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหารือรับฟังและจัดทำแผนบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ 

พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.เชียงราย ได้รายงานว่า จังหวัดเชียงราย ได้ออกคำสั่งห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2566 โดยได้ดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจด้วยการสื่อสารเชิงรุก รวมทั้งปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตร ซึ่งจำนวน Hos Spot ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 – 11 มีนาคม 2566 ตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมด 59 จุด ในพื้นที่ 9 อำเภอ 20 ตำบล สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง โดยทางจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการป้องกันแก้ไขมลพิษด้านฝุ่นละอองในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนี้ ดับไฟป่าสะสม 1,036 ครั้ง ทำทางแนวกันไฟ สะสม 4,587 กิโลเมตร ตั้งด่านการตรวจวัดควันจากท่อไอเสียรถยนต์ 75 คัน คำสั่งห้ามใช้รถ 2 คัน ตรวจพบรถบรรทุกขนดิน ไม่คลุมผ้าได้ 28 คัน พร้อมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในพื้นที่เมืองทั้งสิ้น 316 ครั้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การแจ้งเตือนให้คำแนะนำ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยการผลิตสื่อทุกรูปแบบ รายงานสถานการณ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง และการอบรมนำร่องการใช้แอพลิเคชั่น “Burn Check”
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ