วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 23 มีนาคม 2566  หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดำเนินกิจกรรมดนตรีระหว่างหน่วยงานทหารและเยาวชนในสถานศึกษา
 ร่วมแสดงดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นถิ่นในประเทศ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องใน "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
 วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
PitakthaiOnline
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 7  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ