วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางกรรณิการ์  ฤกษ์อุโฆษ  นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน การประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองซึ่งอยู่เขตความรับผิดชอบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งกำหนด กับทั้งต้องการให้โรงเรียนสอนขับรถเกิดความร่วมมือบูรณาการการทำงานกันกับหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างโรงเรียนสอนขับรถด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดแนวความคิดในเชิงสร้างสรรอันจะนำไปสู่การสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการขับขี่อย่างปลอดภัย การประชุมวันนี้จะมีการรายงานผลการตรวจสอบโรงเรียนสอนขับรถในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พร้องทั้งนำเสนอ แนะนำแนวทางทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนสอนขับรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณโรงเรียนสอนขับรถในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกแห่ง ที่ได้มีบทบาทรองรับภารกิจในการกลั่นกรองและผลิตผู้ขับรถที่มีคุณภาพออกสู่ ท้องถนนสาธารณะ ภายใต้หลักสูตรของกรมการขนส่งทางบก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสอนขับรถได้รับคำชื่นชมมาโดยตลอด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมมือจากโรงเรียนสอนขับรถเพื่อสร้างความขับขี่อย่างปลอดภัยเช่นนี้ตลอดไป

เดชา  อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ