วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์


(ส.น.อ.)   จัด
“ดินเนอร์ทอล์ค”
สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ 

*********************
นำโดย ดร.โสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร สิมะกุลธร 
นายกสมาคมฯ จัดการบรรยายพิเศษพร้อมอาหารค่ำ 
ในหัวข้อเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า เมื่อโลกาภิวัฒน์พังทลาย” 

โดย เรียนเชิญ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน, วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมา
บรรยาย...ที่โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้ 

โดยมี ดร.โคธม และพรทิพย์ อารียา ,ดร.พฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์ ,ศรีสองรัก ชัยสิทธิ์ , ณรงค์ รักวงษ์ ,เอิร์ธ สายสว่าง ,บุญญาดา กฤติยะโชติกุล และ ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา เข้าร่วมงาน...
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชวนร่วมงาน "อนุสรณ์มงคลกาล รุ่น 666 ปีทวีโชค" ที่เซ็นทรัลพิษณุโลก ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ