วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/บริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด สนับสนุนสภาวัฒนธรรม เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด พร้อมด้วยนางสาวศิริพร บัวผ่อง ธุรการชุมชนสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์
 ประจำปี 2566 โดยมีนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง และที่ปรึกษานางสาวยุพา โล่ห์สวัสดี์กุล  รับมอบ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอดประเพณีไทยอยู่สืบไป ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยอาทิเช่นพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อเจดีย์ทราย พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลองขึ้นรถบุษบกขบวนแห่รถบุปผชาติการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียนในเขตเทศบาล การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ที่บริเวณวัดดอนตูมและบริเวณลานอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมือง บ้านโป่ง นอกจากนี้นายศรายุทธ หงษา พร้อมคณะให้การสนับสนุนกลุ่มเพื่อนประธานเหน่ง มี นายหมวดตรีประสาท กุลเรือง ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 (คพรฟ.)ตำบลบ้านโป่ง ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเป็นสิริมงคลร่วมกันส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 32 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ