วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพิ่มมูลค่างานหัตถกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย สร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" ให้แก่ หน่วยงานราชการ ช่างทอผ้าผู้ประกอบการผ้าและงานหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 119 กลุ่ม/ราย เพื่อนำไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน พัฒนาต่อยอดการผลิตผ้าและงานหัตถกรรม ตามอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ของแต่ละท้องถิ่น เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากฝ่ายตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ร่วมพิธีในครั้งนี้มากกว่า 66 หน่วยงาน/องค์กร
“ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เป็นลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา   ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจ ที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้าบาติก, ประเภทผ้ามัดหมี่และประเภทผ้ายก ซึ่งในประเภทผ้าบาติก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนาเป็น "ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์" ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อครั้งโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ.2503 เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ