วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันนี้ (28 เม.ย.66) ที่บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เกิดความสมานฉันท์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนถือเป็นโอกาสประกาศเจตคติของนายจ้าง ลูกจ้าง ที่จะน่วมมือกันในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในสถานประกอบการและชุมชน
นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น ระดับหัวหน้างาน ในสถานประกอบกิจการระดับกลาง มอบรางวัลสถานประกอบการที่นำแนว Good Labour Practices มาใช้ ในการบริหารกิจการ การมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงา นการมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตลอดจนการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประกวดร้องเพลง การแสดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานสถานประกอบกิจการและกลุ่มแรงงานนอกระบบ นิทรรศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บริการให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการออกบู๊ธให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ธอส. ธกส. กรุงไทย ออมสิน กฟภ.สุพรรณบุรี สนง.กสทช.เขต 13 สุพรรณบุรี สาธิตเครื่องจักรกลขนาดเล็กในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีนายจ้างและลูกจ้างจากสถานประกอบการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ