วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด-อำเภอโพนทองจัดพิธีสักการะศาลเจ้าปู่กุดเป่ง ประจำปี 2566
        วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 น. 
 ที่ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง ( ศาลนอก ) อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีสักการะศาลเจ้าปู่กุดเป่ง ประจำปี 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี อานพ บุญลือ นายอำเภอโพนทอง  นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง
ข้าราชการ ภาคเอกชน คหบดีชาวอำเภอโพนทอง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
         นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง  กล่าวว่า คณะกรรมการจัดงานและพี่น้องชาวอำเภอโพนทอง ได้จัดพิธีสักการะเจ้าปู่กุดเป่ง
ประจำปี 2566 ขึ้น  เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสักการะคุณ
งามความดีและรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้สร้างเมืองโพนทอง และเพื่อความเป็นสิริ
มงคล ของชาวอำเภอโพนทอง ศิษย์ยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศที่เคารพและศรัทธา
เจ้าปู่กุดเป่ง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอโพนทอง
พิธีสักการะเจ้าปู่กุดเป่งในวันนี้ เทศบาลตำบลโพนทอง ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการเจ้าปู่กุดเป่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้นำชุมชน ตลอดจนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ในอำเภอโพน
ทองทุกภาคส่วน
      ในโอกาสนี้ ชาวอำเภอโพนทองต่างได้ขอความสุขความสำเร็จ ความโชคดีและอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารในฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะมาถึงในปีนี้ และความเจริญรุ่งเรืองด้านการทำมาค้าขายด้วย พร้อมทั้งต่างลุ้นโชคจากผลการเสี่ยงทายจากกระดูกคางไก่ และประทัดมงคลที่จุดบวงสรวงถวายอีกด้วย
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ