วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. พิษณุโลก รุกตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก                                                    …………………………………………….ตามที่เพจต้องแฉ ได้เผยแพร่กรณีการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเหล็ก รหัสทางท้องถิ่น พล.ถ. 33 - 021 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ได้ดำเนินงานล่าช้าผิดปกติ นั้น                    วานนี้ (7 เมษายน 2566) ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวฯ เป็นการซ่อมถนนผิวทางจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางท้องถิ่น พล.ถ. 33 -021 สายจอมทอง 20 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ต. จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยได้รับงบประมาณจำนวน 1,666,500 บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขนาดตามรายละเอียดประกอบแบบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว  239.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,434 ตารางเมตร พร้อมถมดินกลบท่อระบายน้ำและต่อเติมบ่อพัก คสล. โดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ได้ชี้แจงว่าได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวัฒนา คอนสตัรคชั่น สัญญาจ้างเลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 กำหนดแล้วเสร็จ 19 กรกฎาคม 2565                        วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,198,000 บาท ต่อมาได้บอกเลิกสัญญาจ้างในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากผู้รับจ้างหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง (ไม่เข้ามาดำเนินการตามสัญญา) ติดต่อกันเกิน 30 วัน และมีค่าปรับคำนวณตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญา ซึ่งยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ได้มีหนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่เสนอ เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จะดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับใหม่ 

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จะติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ