วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

อบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์
เวลา 9.00 น.
วันที่ 24 เมษายน 66 ที่ รร.หัวหินแกรนด์ฯ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการ"จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา" ของ 8 อำเภอใน จ.ประจวบฯ โดยมี ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ผจก.รร.ฯ นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฯ เข้าร่วม
ซึ่งโครงการนี้จัดทำโดย ดร.พรรวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานการศึกษาโรงเรียนเอกชน และ ทาง นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฯ เป็นผู้จัดทำขึ้น และได้เชิญตัวแทน รร.เอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ 32 โรงเรียน ของ 8 อำเภอ จำนวน 80 คน เข้าร่วม มีคณะวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ทางด้าน ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม เชื้อชาติเผ่าพันธ์ ประเพณี วิถีชีวิต กิจกรรมความเชื่อ ความศรัทธา ในงานพิธีการในอดีต และและอื่นๆ ที่เป็นต้นรากของวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตของ 8 อำเภอ ประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งหลังจากมีการบรรยาย ตอบคำถามแล้วจะแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอเป็นผลของงานการเก็บข้อมูลดิบ ที่ค้นพบในแต่ละกลุ่มอำเภอ จากนั้นก็จะมีการจัดทำเป็นประศาสตร์ของเมืองอำเภอนั้นๆ แล้วนำมารวมเป็นหนังสือเล่ม เพื่อขยายความรู้ เรียนรู้สู่การเป็นตำราในโรงเรียนต่อไป
ดร.พรรวีฯ กล่าวว่าโครงการนี้ถือว่ามีประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม ผู้คน นักเรียน เป็นอย่างมาก เพราะเมื่อกลุ่มคณะครูทั้งจังหวัดประจวบฯ มานั่งระดมสมอง ค้นหาพหุเก่าแก่ในอดีตแต่ละด้านออกมานำเสนอให้เห็นรากเง้าเก่าแก่ของผู้คนในอดีตสู่ความเป็นปัจจุบันได้แล้วเราก็จะได้รู้อัตราตัวตนของผู้คนที่มีอยู่และยังจะได้นำปฎิบัติทางกายภาค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และโลกความเป็นจริงในยุคนี้ ค่ะ.
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ