วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
วันนี้ (18 เม.ย.66) ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม“พระบริบาลภิกษุไข้”ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ดำเนินการจัดโครงการอบรม ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2566 เป็นครั้งที่ 1 
ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กล่าวว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  การอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เป็นประการสำคัญ และเพื่อมุ่งหวังให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ ได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมวินัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พระภิกษุมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม อันจะส่งผลให้มีการให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพพระภิกษุในสังคมไทยปรากฎขึ้นตามลำดับ และส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้พระภิกษุกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีความคาดหวังให้มี แกนนำ “พระบริบาลภิกษุไข้” ที่สามารถดูแลพระภิกษุอาพาธ ให้การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สามารถช่วยเหลือดูแล ปฐมพยาบาล ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพระภิกษุ  ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดแก่ชุมชน และดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพด้วย โดย การอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายถึงหลักปฏิบัติต่างๆ และภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย การสาธิตการนำ สบช.โมเดล 2022 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินภาวะสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การวัดสัญญาณชีพ การเช็ดตัวลดไข้ การช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ยาทางปาก การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว การฉีดยาอินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การทำแผล การออกกำลังกาย การนวดผ่อนคลายและนวดเพื่อสุขภาพ การเคลื่อนย้ายต่างๆ และการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ การให้อาหารทางสายยาง ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพจิตของพระภิกษุ เป็นต้น
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ