วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี
วันนี้ (18 เม.ย.66) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ส่วนราชการ ตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธี
นายสันติ ชูเชิด ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้กับประชาชน โดยมีแนวคิดการบูรณาการร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย กระจายความยุติธรรมไปให้ประชาชนในระดับชุมชน/หมู่บ้าน สามารถขจัดข้อพิพาทได้ด้วยตนเอง และลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ตั้งประจำอยู่สถานีตำรวจภูธร มีอำนาจในการไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง คดีอาญาอันยอมความได้ และคดีความผิดลหุโทษ เมื่อไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จแล้ว สามารถบังคับใช้ได้ตามพระราชบัญญัติกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลท่าพี่เลี้ยง ได้ประกาศขึ้นทะเบียนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีคณะทำงานทั้งสิ้น 12 คน เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ รับรอง จำนวน 6 คน สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ในชั้นสอบสวน โดยให้พนักงานสอบสวนจัดให้คู่กรณีในคดีอาญา มีโอกาสเจรจาตกลง หรือเยียวยาความเสียหาย เพื่อระงับคดีอาญา จึงได้จัดตั้งศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ที่มีอำนาจในการไกล่เกลี่ยคดีอาญาบางประเภท ได้แก่ คดีอาญาอันยอมความได้ คดีความผิดลหุโทษ และคดีอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ