วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ " ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ"  พ.ศ. 2566
     เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66 เวลา 0900 ที่บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 อ.เมือง จ.เลย  พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.รพีพงศ์ นิติสมบูรณ์ หน.กนผ.กอ.รมน.จังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมกับภาคส่วนราชการ จ.เลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ " ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ"  พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566  โดยมีนาย ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน
    ทั้งนี้  เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชน จำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรวมญาติ ทำบุญ หรือรื่นเริง รวมทั้งเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศ
เป็นจำนวนมากในแต่ละปีดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และรณรงค์สร้างเสริมความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกต้านความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยทางถนน  โดยมีมาตรการดำเนินการ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะปลอดภัย .มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ.มาตรการด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ภาพ : กอ.รมน.จังหวัดเลย
ข่าว : พรพิพัฒน์   เพ็ชรสังหาร จ.เลย 0812629896

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชวนร่วมงาน "อนุสรณ์มงคลกาล รุ่น 666 ปีทวีโชค" ที่เซ็นทรัลพิษณุโลก ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ