วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 ราชบุรี/กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 สนับสนุน โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม,เพื่อก้าวสู่การเป็นสมาร์ท 
อสม,พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.เพื่อก้าวสู่การเป็นสมาร์ท อสม.เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2566 โดยมีนายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล ปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสุขภาพที่มีอยู่ในชุมชนให้เข้มแข็ง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบริการสาธารณสุขต้องมีการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาและปฎิบัติโดยเน้นเชิงรุกสู่ชุมชน พร้อมกันนี้ นายหมวดตรีประสาท กุลเรือง ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 (คพรฟ,) ตำบลบ้านโป่งได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน จำนวน 35 ตัว / เครื่องวัดดัชนีมวลกาย จำนวน 2 เครื่อง และเก้าอี้สำหรับบริการประชาชนชนิดยาว จำนวน 5 ตัว ทั้งนี้นายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นางสาววิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง และนางสาวยุพา โล่ห์สวัสดิกุล ที่ปรึกษานายกฯ ร่วมรับมอบ มีนางศศินา ศรีสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ต้อนรับ / ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ