วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

                                                               โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ผ่านทูตการท่องเที่ยวและการกีฬา Miss Tourism World Thailand 
วันที่ 30 เมษายน 2566
ณ T-Mountain 
จังหวัดปราจีนบุรี

 สืบเนื่องเนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีมีกระแสข่าววัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ซึ่งสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กว่า 1,000 ล้านบาท และทำให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจังหวัดปราจีนบุรีในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว ด้านสินค้า และภาพลักษณ์ของจังหวัด ทำให้หลายคนหวาดกลัวจากการรับสื่อ และไม่กล้าเดินทางไปยังจังหวัดปราจีนบุรี ทำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการไม่กล้าบริโภคอาหารหรือสินค้า ที่ผลิตจากจังหวัดปราจีนบุรี ทำให้เกิดความเสียหายมากมาย เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ร่วมกับบริษัท MTW(ASIA) จำกัด พร้อมคณะทูตการท่องเที่ยวและการกีฬา Miss Tourism World Thailand ดำเนินการทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี และถ่ายทอดผ่านสื่อทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา ประจำจังหวัด 77 จังหวัด และทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา ประจำเขต 50 เขต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดกระแสประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่า จังหวัดปราจีนบุรีมีความปลอดภัย และมีสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ น่าเดินทางไปท่องเที่ยว   เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี 

            กิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บนเวที  เพื่อแสดงให้คนไทยทั่วประเทศ ได้เห็นว่า ผู้บริหารบริษัท MTW(ASIA) จำกัด โดยนายธวัช อุยสุย (พี่จ๋าย) กรรมการผู้จัดการ ,
นส.เบญจา กัลยาวินัย (พี่จา) กรรมการผู้อำนวยการ
และผู้ถือสิทธิในการประกวด MissTourismWorldThailand ,
นส.สิริรัตน เรืองศรี ผู้จัดการกองประกวด
MissTourismWorldThailand 
คุณวราภรณ์ ถนอมวงษ์ 
ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดท่องเที่ยว
รวมถึง น้องๆ ตัวแทนทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา MissTourismWorld ประจำจังหวัดต่างๆ ทั้ง12 คน ได้เดินทางมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
เพื่อยืนยันว่า  จังหวัดปราจีนบุรี นั้นปลอดภัย และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ 

โดยในงานดังกล่าว มีประชาชน มาร่วมมากกว่า 10,000คน

สำหรับน้องๆ ตัวแทนทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา MissTourismWorld ประจำจังหวัดต่างๆ ที่มาร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ในครั้งนี้ ได้แก่

ทูตฯ หนุงหนิง 
ภคินี ดวงพัตรา
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดหนองคาย 
ประจำปี 2020
และ
MissTourismWorldAsia
ประจำปี 2022

ทูตฯ ฟ้า 
พัชมน นวกิจธนาคม
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปี 2021
และ
MissTourismWorldThailand 
ประจำปี 2021

ทูตฯ นุ๊ก 
เกสรี  นวลตา
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี 2022

ทูตฯ ฉัตร 
ฉัตรรุจยา รักษาวงค์
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปี 2022

ทูตฯ สนุ๊กเกอร์
สาธนี  ไวยนนท์
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปี 2022

ทูตฯ นุ๊ก 
พรพนิดา  ปานบุญลือ
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดนครปฐม
ประจำปี 2022

ทูตฯ แจม
สารุจี แก้วละมุล
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดปทุมธานี
ประจำปี 2022

ทูตฯ ไข่มุก 
ปวีณ์พร  สังขปรีชา
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปี 2022

ทูตฯ ซาบีน 
ฐิตานันท์  เทศกาล
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดลำพูน
ประจำปี 2022

ทูตฯ แพรพลอย 
แพรพลอย  เดชชินบัญชร
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปี 2022

ทูตฯ เยลลี่ 
สโรชา  หอมจันทร์
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดปัตตานี
ประจำปี 2022

และ

ทูตฯ มิ้นท์ 
เมลดา  เจริญสุข
ทูตการท่องเที่ยว
และทูตการกีฬา 
MissTourismWorld 
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปี 2022
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ