วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ตุ้ยภาคิน-ป๊อบพระสีวลีช่วยชาติบ้านเมือง 15,000,000,000.-ล้านบาท
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ตามเวลา 13.30 น. มีการกำหนด คณะทำงานฝ่ายบริหารและผู้ไกล่เกลี่ย ประจำสน.ตลิ่งชัน ได้จัดการประชุมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเอกสาร และข่าวสารประเมินการทำงานประจำเดือน ปรากฏว่า มีผู้ร้อง กับคู่กรณี ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้ มีความเการบาดเจ็บเกิดขึ้น เรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายทุนทรัพย์กว่า 85,000.-บาท 
ทางเจ้าพนักงานสถานีตำรวจ จึงให้สิทธิ ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย ปี2562 เพื่อมิให้ละเมิดมาตรา 157 มาทำการตกลง โดยมีนายภาคิน ปภาณบวรศักดิ์(ตุ้ย) ประธานผู้ไกล่เกลี่ย, ดร.นันทพร รัตตานนท์ ผู้ไกล่เกลี่ย และอ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง-ทนายช้าง24ชั่วโมง ผู้ไกล่เกลี่ย/ผู้สังเกตเหตุการณ์ 
ซึ่งด้วยหน้าที่แห่ง การไกล่เกลี่ยตกลงเจรจา ยุติข้อพิพาท อย่างสมบูรณ์แบบให้ความเป็นธรรม ผู้ร้อง-กับผู้ถูกร้อง คู่กรณี ยินดีระงับข้อพิพาทลง สมานฉันท์กันได้ด้วยดีทั้ง 2 ฝ่าย 
อันเป็นผลงานที่ หน่วยงานแห่ง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรม กำกับดูแล และยังมีการร่วมมือ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา อย่างท่าน พ.ต.อ.มนต์ชัย อรุณส่องแสงดี ผกก.สน.ตลิ่งชัน และเจ้าพนักงานตำรวจผู้ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานอย่างดีเยี่ยม
ต่อมาเวลา 15.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ประจำ สน.ตลิ่งชัน มีคณะบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และคณะผู้ไกล่เกลี่ยประจำ สน.ตลิ่งชัน ดังนี้
1.นายภาคิน ปภาณบวรศักดิ์ ประธานผู้ไกล่เกลี่ย/กรรมการผู้บริหารฝ่ายกฎหมายสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย
2.ดร.นันทพร รัตตานนท์ เหรัญญิก/ผู้ไกล่เกลี่ย
3.ว่าที่ ร.ต.ศุภโชค ศักดิ์ไกวัล ทนายความ/ผู้ไกล่เกลี่ย
4.นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี ผู้ไกล่เกลี่ย/ศิลปินดาราสายบุญ
5.ดร.ธัญณิชา ชาญธนาฤทธิ์ คณะทำงานผู้บริหาร/ผู้ไกล่เกลี่ย
6.นางพรทิพย์ ลบล้ำเลิศ  เลขาธิการ/ผู้ไกล่เกลี่ย
7.นางศุภลักษณ์ ทังสุภูติ คณะทำงานผู้บริหาร/ผู้ไกล่เกลี่ย
8.นายพรเทพา วงแหวน คณะทำงานผู้บริหาร/ผู้ไกล่เกลี่ย
และรวมถึงคณะทำงาน/ผู้ไกล่เกลี่ยอีกหลายท่านที่ ติดภาระกิจ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่คงติดตาม รายงานการประชุม เป็นประจำทุกครั้ง โดยเรื่องที่ทำการหารือนั้น ในด้านเอกสารเป็นหลัก อาทิการรับเรื่อง การบันทึกข้อตกลงในเอกสารขอบเขตอำนาจสิทธิอันพึงปฏิบัติ รวมถึงสรุปบัญชีการเงิน รายรับ-รายจ่าย ของทางคณะองค์กรผู้บริหารประจำสน.ตลิ่งชัน 
เรื่องอื่นๆ ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง-ทนายช้าง24ชั่วโมง และคณะทำงานทุกท่าน ต่างแสดงความคิดเห็น ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยมากขึ้น ก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่แต่ละฝ่าย มาตรการป้องกันการสูญเสีย กรณีทะเลาะวิวาท ของผู้ร้องและผู้ถูกร้องคู่กรณีมีการนำอาวุธครบมือมาด้วยในการเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ควรมีมาตรการความปลอดภัยให้กับ ผู้ไกล่เกลี่ยประจำสน.ทั่วประเทศ รวมถึงสวัสดิการ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นรายงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน พรบ.ไกล่เกลี่ย ปี 2562 ที่ทำการปฏิบัติ จากฐานข้อมูล สถิติ ปี 2565 ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 17,000-20,000 คดี ลดงบประมาณแผ่นดิน และการทำงานบนชั้นศาลได้มาก หากเปรียบเทียบเป็นเงินจำนวนที่มีกระบวนการสู่ชั้นศาล ตกคดีละ ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทกว่าจะสิ้นสุดต่อ 1 คดี  รวมและประหยัดงบไปกว่า ประมาณ 3,000,000,000.- บาท 

ซึ่งเปรียบเทียบจาก อาศัยมาตรากฎหมายที่มีผลบังคับใช้ อำนาจหน้าที่เจรจา 6 หมวด 72 มาตรา ถือเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก โดยเปรียบเทียบสัดส่วนคดี ความด้านการจราจรทั้งหมด ปี 2564-2565 ที่สามารถป้อนสู่ สิทธิทางกฎหมาย เข้าสู่กระบวนไกล่เกลี่ย พรบ.2562 ทางเลือกอันชาญฉลาด 100,000 คดี ก็จะสามารถ ประหยัดงบประเทศชาติบ้านเมือง ได้ไม่ต่ำกว่า 15,000,000,000.-ล้านบาท  อันนี้คือสถิติเพียงคดีเดียวที่นำมาหารือ ให้เกิดการปฏิรูป และมองเห็นความเป็นจริง ที่ทุกวันนี้มีคดีอยู่ในความรับผิดชอบ อีกจำนวนมาก หวังว่าจะมีการทำให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่ปฏิบัติงาน อาสาภาคประชาชน มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเสียสละ ดั่งคำว่าบวร “บ้าน วัด โรงเรียน = ผู้นำต้องเสียสละ”
ติดต่อสอบถามข้อมูล และปรึกษาด้านการไกล่เกลี่ยที่
นำเสนอข่าวโดย นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี ผู้สื่อข่าว ผอ.ข่าววัฒนธรรม
FACEBOOK  : ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สน.ตลิ่งชัน
FACEBOOK : ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
YOUTUBE : ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ