วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด- ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต.1 นำผู้บริหารและบุคลากรร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ภายใต้ชื่อ กิจกรรม “ร้อยเอ็ด พร้อมใจ  ไทยโหวด”หรือ Big Day  ณ  ลานสาเกตนคร  
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
      เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2566  เวลา 08.00 น.  นายประเสริฐ  วรสาร  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  พร้อมด้วย นางอรวรรณ  หงส์พันธ์   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางนันทพร  มูลภักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2566  โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งปล่อยขบวนเดินรณรงค์ในเวลา ณ ประตูสาเกตนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
     นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1   กล่าวว่า  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ตระหนักในกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. หรือ Big Day  ในครั้งนี้ จึงได้นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ ร่วมกับ สนง. กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด และทุกภาคส่วน เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 14  พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีรายชื่อให้ได้มากที่สุด  
      นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่า ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ม.50 การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย หากมีการเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งทุกรูปแบบ  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ในวันที่ 14  พฤษภาคม  2566  ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. 
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ  สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือใบสีม่วงลงคะแนนหนึ่งหมายเลขเลือก ส.ส.  แบบแบ่งเขต  บัตรสีเขียว เลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองโดยทำเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น หากพบเห็นการกระทำผิดในการเลือกตั้งขอให้แจ้ง สนง.กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด หรือสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการตามอำนาจการเลือกตั้ง ส.ส. โดยหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด และเป็นไปโดยสุจริต  โปร่งใส  
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ