วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เพชรบูรณ์#จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. 
ณ บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “อิ่มบุญ  สุขใจ  นุ่งผ้าไทย  ใส่บาตร” ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รณรงค์ใช้ภาชนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ตะกร้า ถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยข้าวสารอาหารแห้งจากการใส่บาตรส่วนหนึ่งจะนำมาเป็น “ถุงบุญ” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และบุคลากร เข้าร่วมฯ.
       สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ