วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทำ MOU บริษัท เซิน เจิ้น เซเลก้า เอดูเคชั่น ซีโอ แอลทีดี ไซน่า ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ EEC
      พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กับ บริษัท Shen Zhen SLIGA Education Co., Ltd China  ภายใต้โครงการใหญ่
"TECHNO CHON SLIGA EDUCATION INNOVATION CENTER"
    เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 พ.ค.66 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี พร้อมด้วย CEO (ซีอีโอ) Wang(หวัง) Bin (บิน) บริษัท Shen Zhen SLIGA Education Co., Ltd China (เซิน เจิ้น เซเลก้า เอดูเคชั่น ซีโอ แอลทีดี ไซน่า )ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือ ภายใต้โครงการใหญ่ "TECHNO CHON SLIGA EDUCATION INNOVATION CENTER" (เทคโน ชล เซเลก้า เอดูเคชั่น อินโนเวชั่น เซนเตอร์) จากนโยบายของประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และต้องการลดภาษีนำเข้าด้านรถยนต์ จึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ EEC ซึ่งในขณะนี้ได้มีการมาลงทุนด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
     วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได้ตระหนักถึงการผลิตกำลังในด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการที่มาลงทุน และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จึงได้แสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพทในครั้งนี้ 
       จากนั้น ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี พร้อมด้วย CEO (ซีอีโอ) Wang (หวัง) Bin (บิน) และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้า พื้นที่ shop พัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต การพัฒนา สาขายานยนต์ไฟฟ้าและ ICT สาขาวิชา ICT และสาขาการผลิตอัจฉริยะ สาขานวัตกรรมสาขาที่ทำความร่วมมือในปีการศึกษา 2566-2567 (ไตรมาสที่ 1) สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ โดยในปีการศึกษา 2567-2568 (ไตรมาสที่ 2) สาขาวิชา ICT และสาขาการผลิตอัจฉริยะ สาขานวัตกรรม เช่น โดรน หรือความร่วมมือในสาขาระดับที่มีความทันสมัย 
             โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กับ บริษัท Shen Zhen SLIGA Education Co., Ltd China มีลักษณะการทำงานร่วมกัน ดังนี้
1.พัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ทางเทคโนชล จัดทำพื้นที่ฝึกปฏิบัติศูนย์การสอนของรถไฟฟ้าพลังงานใหม่ ขนาด192 ตารางเมตร ชื่อว่า EV Training Center ทางSeiliga สนับสนุน ส่งมอบรถไฟฟ้า MG 1 คั้น และ NETA 1 คันพร้อมสื่อ การสอนต่างๆของยานยนต์ไฟฟ้า
2.ห้องรับรองและการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาจีน ขนาด 81 ตารางเมตร สถานที่ : D401
3. ทางจีนสนับสนุนทุนนักศึกษาไทยไปเรียนต่อที่ประเทศจีนทั้งระยะสั้นและยาว
4. การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมกับอาจารย์
**สัมภาษณ์ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี****
**สัมภาษณ์ CEO (ซีอีโอ) Wang(หวัง) Bin (บิน) ***
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ