วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Big Day Campaign  “ขุนช้าง ขุนแผน ตอน วันทอง สองใบ ไปเลือกตั้ง”
วันนี้ (9 พ.ค.66) เวลา 18.00 น.ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (Big Day) ซึ่ง กกต.กำหนดให้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ Big Day Campaign "ขุนช้าง ขุนแผน ตอน วันทอง สองใบ ไปเลือกตั้ง" โดยใช้สื่อดนตรีร่วมสมัย และวรรณคดีไทยประยุกต์ ขุนช้าง ขุนแผน อันสื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยการนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับ คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 500 คน โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้งมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมสาธิตการหย่อนบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท อย่างถูกต้อง ต่อด้วยการแสดงละครร่วมสมัย เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนวันทอง 2 ใบ ไปเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง 5 เขตเลือกตั้งของจังหวัดสุพรรณบุรี  รวมชมการแสดงดนตรีร่วมสมัยและสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นับเป็นช่วงเวลาโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม นี้ ที่ทุกฝ่ายต่างมุ่งหวังว่า จะสามารถเชิญชวน ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นถึงความสำคัญและ ออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด 
ด้านนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนในเขตเลือกตั้ง ร้อยละ 97.39 และมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง ร้อยละ 92.42 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างมาก จึงได้ตั้งเป้าของจำนวนผู้มาใช้สิทธิในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ที่ร้อยละ 80 ซึ่งคาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ