วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี 
ได้เดินทางมาที่โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปง ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโครงการให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการฯ โดยจังหวัดพะเยา มีโรงเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง และโรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilsweherefoodbegins
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข 
#หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน 
#คนเมืองปง
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ