วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แจ้งสมาชิก (อ.ต.ร.)ที่ต่อบัตรสมาชิกและสมัคร(อ.ต.ร.)ใหม่ และผอ.ศูนย์
(อ.ต.ร.)  
ชุดนี้อนุมัติแล้วและจะนำส่งทางไปรษณีย์ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 และจะทยอยอนุมัติส่วนที่เหลือนำส่งให้ทางไปรษณีย์
 สมาชิก(อ.ต.ร.)เก่าที่แจ้งต่อบัตรทางไลน์ และยังไม่มีชื่อ
 ติดต่อสำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)
เพื่อตรวจสอบ และอนุมัติออกบัตรให้
หรือท่านที่สนใจขอมีบัตรสมาชิก(อ.ต.ร.)
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)
(อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
 มือถือ ID Line 064-516-6794
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ