วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันนี้ (1 มิ.ย.66) ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ป่วยประกันสังคมที่เจ็บป่วย ผู้ที่คลอดบุตร จำนวน 30 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและมอบความห่วงใยแก่ผู้ประกันตน
นางสาวสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงรุกให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะต้องมีการกำกับดูแลสถานพยาบาล เพื่อให้สถานพยาบาลมีการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การดำเนินการเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เบาหวานที่มีค่าน้ำตาลเกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือมีโรคแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ เช่น อัมพฤต อัมพาต โรคไต โรคหัวใจ และผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ