วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ข่าวประชาสัมพันธ์
"วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร" จัดพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระเพล เนื่องในโอกาส น้อมถวายเป็นพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก"
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
      พระมงคลพัฒนาพร (ดิเรก ปิติทานันฺโท) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราชสโมสร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวาย ข้าวสารอาหารแห้ง 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
"สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก"
โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
    โดยมีข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร 
พ่อค้า ประชาชน 
ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก./

(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ