วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แพร่ พ่อเมืองแพร่นำหัวหน้าส่วนราชการและชุมชนหมู่บ้านปลูกป่าในพื้นที่เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ลดการเผาป่าลดการทำลายป่า
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับชุมชน หมู่บ้านร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ กระจายในทุกอำเภอ และให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแพร่ จัดเตรียมกล้าไม้ โดยแนะนำให้เลือกไม้ไม่ผลัดใบ เช่น ต้นยางนา ต้นตะเคียน เพื่อลดการร่วงหล่นของใบไม้ในช่วงฤดูแล้ง ลดการเกิดปัญหาไฟป่าที่จะตามมา

ทั้งนี้ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ต้นไม้ที่นำไปปลูกส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำหัวเชื้อเห็ดไมคอร์ไซรา ผสมในถุงเพาะ โดยการบีบถุงเพาะให้ดินแตกเป็นร่องเล็กน้อยแล้วจึงฉีดเชื้อเห็ดลงตามร่องดิน เพื่อให้เชื้อเห็ดลงไปที่บริเวณโซนรากของกล้าไม้ได้ดี เมื่อนำต้นไม้ไปปลูก เชื้อเห็ดจะเจริญเติบโตในระบบรากฝอยของพืช เมื่อต้นไม้โต เห็ดก็จะแพร่ขยายไปตามรากฝอยของต้นไม้ไปเรื่อยๆ โดยเห็ดที่ได้จากหัวเชื้อเห็ดไมคอร์ไซรา จะเป็นเห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ เห็ดระโงก หรือทางเหนือเรียกเห็ดไข่ห่าน เห็ดตับเต่า ทางภาคเหนือเรียกว่า เห็ดห้า ภาคอีสานเรียกว่า เห็ดน้ำผึ้ง และเห็ดอื่นๆ อีกหลายชนิด เห็ดพวกนี้มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และปัจจุบันมีราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค  ทำให้ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดการเผา ลดการทำลายป่า 

อรุณศักดิ์ เจาะจง
ภาพ/ข่าว
เอนก ธรรมใจ 
รายงาน
โทร.093 5474287
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ