วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. มหาสารคาม ลงพื้นที่สังเกตการณ์สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 66 
เน้นย้ำต้องโปร่งใสทุกขั้นตอน 
หากพบทุจริตแจ้งได้ทันที
           วันนี้ (1 มิถุนายน 2566) นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 

           โดยการดำเนินการครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ที่ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 4 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการทุจริตในการดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว

          จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินการสมัครสอบแข่งขันฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (สพป.มหาสารคาม เขต 1) พบว่า มีการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งผู้สนใจต้องยื่น
ใบสมัครสอบ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนด้วยตนเอง  โดยมีตำแหน่งว่าง จำนวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
วิชาเอกคณิตศาสตร์     1  อัตรา
วิชาเอกภาษาไทย       1  อัตรา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ   1  อัตรา
วิชาเอกประถมศึกษา    1  อัตรา
วิชาเอกปฐมวัย          1  อัตรา
          จากอัตราว่างที่ดูแล้วมีจำนวนน้อยดังกล่าว อาจส่งผลทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ ไม่สนใจมาสมัครสอบที่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 เพราะการสมัครสอบครั้งนี้กำหนดดำเนินการสมัครและสอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ และจำกัดสิทธิให้ผู้สมัคร 1 ราย สามารถสมัครสอบได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น เมื่อเทียบกับจำนวนที่รับได้ อาจทำให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะได้บรรจุแต่งตั้งน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจมาสมัครสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ซึ่งหากสอบขึ้นบัญชีได้ ก็อาจมีโอกาสที่จะได้บรรจุแต่งตั้งตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากในระยะต่อไปอาจมีกรอบอัตราว่างเพิ่มขึ้นจากผู้ที่ย้าย หรือเกษียณอายุราชการ

         ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด และให้ทาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการในการป้องกันการทุจริต อย่าหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดีที่อาจหลอกลวงว่าสามารถฝาก หรือวิ่งเต้นให้สามารถสอบผ่านได้บรรจุ  แล้วเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการช่วยเหลือดังกล่าว หากพบพฤติกรรมทุจริต สามารถแจ้งได้โดยตรงไปยัง สพป.มหาสารคาม เขต 1 หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคามได้ทันที
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ