วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “ช้อปดี้ดี KBO สุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๖” มุ่งหวังพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณพื้นที่ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์ (SF Cinema Robinson) ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ช้อปดี้ดี KBO สุพรรณบุรี ปี 2566” ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) โดยมีนางสาวสิริกร นิลกำแหง พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายฯ เข้าร่วมงานฯ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 
นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความอยู่ดี กินดี มีความสุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ด้วยการสร้างความเสมอภาค เท่าเทียมทางสังคม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และ มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน 
นางสาวสิริกร นิลกำแหง พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2566 ให้จังหวัดดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่าย     องค์ความรู้ KBO จังหวัด ผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาดซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ