วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
ประธานวุฒิสภา ย้ำการสร้างสังคมสันติสุขที่ยั่งยืน ต้องให้เกียรติ เคารพ ความคิด ความเชื่อของกันและกัน ด้านศิษย์พี่ 4ส. สถาบันพระปกเกล้า เตรียมบายศรีสู่ขวัญรับน้อง 4ส.14 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข(สสสส.) รุ่นที่ 14  โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมพิธี

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยและการสร้างสังคมสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคมไทย หลักสูตรนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการให้เกียรติและเคารพความหลากหลายของความคิด ความเชื่อ ของกันและกัน ที่สำคัญ ผมหวังว่าผู้เข้ารับการศึกษาจะนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ” 

ด้าน นายวิทวัส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าวว่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาแนวคิด หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี รวมถึงการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้แนวคิด และเครื่องมือในการป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้ง ตลอดจนการฟื้นฟูและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธีให้แก่ผู้นำความคิดในสังคมไทย

ทางด้านนายศุภณัฐ กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำศาสนา และสื่อมวลชน จำนวน 70 คน จัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566  –  เดือนพฤษภาคม 2567 และ ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 14 พร้อมคณะ เดินทางไปยัง โรงแรม เดอะเฮอริเทจ พัทยา บีท รีสอร์ท เพื่อร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าแต่ละรุ่น มาร่วมต้อนรับ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ น้อง สสสส.14 พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความรัก 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ - พล.ต.ท.สำราญฯ” แถลงจับ 4 นักค้า ขบวนการยาเสพติด ทลายแหล่งพักยาในเมืองนครปฐม ยึดบิ๊กล็อต ยาบ้า 15 ล้านเม็ด เฮโ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ