วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด- จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
     วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
        นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์พืชพรรณของประเทศไทย ภายใต้การน้อมนำพระราชกระแส "การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน" มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 
     จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำและเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 160 คน
///
คมกฤช พวงศรีเคน รายงาน
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ