วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 ข่าวประชาสัมพันธ์
     บุรีรัมย์- จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชำนิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา    
           วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 น. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายโชคไชย สว่างรัตน์ นายอำเภอชำนิ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้นำชุมชน ร่วมกันบูรณาการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร มีพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอชำนิ เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
          นายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ นับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาด้านการเกษตร ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงกำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเทิดพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าว  
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเลี้ยงเป็นแหล่งอาหาร การมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก.4-01  การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ของอำเภอชำนิ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ซึ่งมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ