วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/WxwrE-K8uiU
อ. วิชิต ดิษฐประสพ นายสมชาย แย้มเกษร และคณะ
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น
 เรื่อง
ยกร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.และกฎหมายพรรคการเมือง
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร และห้องแถลงข่าวของรัฐสภา
   >ติดตามการประชุมร่วมของรัฐสภา เพื่อพิจารณากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.และกฎหมายพรรคการเมือง
วันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม 2565
>การคำนวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์
จะหารด้วย 100 หรือ 500 และจะมีสูตรคำนวณหา ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคการเมืองหรือไม่?
#ติดตามรายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน"
กับ อ.วิชิต ดิษฐประสพ มือถือID line 064-516 6794
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ