วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
#เพชรบูรณ์# 30มิถุนายน2566เวลา10.00น.สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์พร้อมสมาชิกจำนวนมากได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทวงถามเงินช่วยเหลือเกษตรกรตัดอ้อยสดลดPM2.5ตันละ120บาทจากรัฐบาลซื่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
นาย ถนอม โพธิกุล นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ 
นายสมัย ศรสุรินทร์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบึงสามพัน พร้อมสมาชิกชาวไร่อ้อย
  ร่วมยื่นหนังสือถึง นาย กฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ถึงเรื่องเงินตัดอ้อยสด ลด PM 2.5 ตันละ120บาทที่รัฐบาลได้ตกลงช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวเลยจึงรวมตัวกันเพื่อทวงถามรัฐบาลให้เร่งรัดอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุนการผลิตและจะเป็นการทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชน
ในการตัดและเผาอ้อยแบบเดิม ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางผู้ว่าราชการรับปากว่า
จะดำเนินการตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต่อไป
       สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
 สนับสนุนโดย  
        รายงานข่าว 

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ