วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
งบอาหารกลางวันหมด โรงเรียนแจ้ง ผู้ปกครองห่อข้าวให้ลูกหลาน เป็นจริงหรือ ป.ป.ช. โคราช ไม่นิ่งเฉย ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว
ตามที่สื่อออนไลน์ ได้นำเสนอโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีงบอาหารกลางวัน และทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองขอความร่วมมือห่อข้าวอาหารกลางวันให้บุตรหลานมารับประทานที่โรงเรียน โดยเริ่มในวันที่ 21 สิงหาคม 2566  นั้น 
 
จากประเด็นดังกล่าว วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล ณ เทศบาลตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา    ซึ่งเป็นหน่วยจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนดังกล่าว โดยมี นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า เทศบาลได้จัดสรรงบโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนกุลโนเป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสที่เป็นประเด็นปัญหา คือไตรมาสที่ 4 (ต้องจัดสรรให้ 50 วัน) โดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 แต่สามารถตั้งเรื่องเบิกจ่ายในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 (เนื่องจากติดวันหยุด) โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง โดยเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอ จึงจัดสรรให้แก่โรงเรียน 30 วันไปก่อน และจะดำเนินการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมตามระเบียบกฎหมาย แล้วโอนจ่ายเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนในภายหลัง โดยในวันนี้ (21 สิงหาคม 2566) เทศบาลตำบลพิมาย ได้นำเช็คไปมอบให้กับโรงเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตามสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เพิ่มเติมต่อไป ว่ามีกรณีการปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือไม่ และเน้นย้ำบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด และคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและโรงเรียนเป็นสำคัญ
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ