วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวพระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน คณะสงฆ์ และมูลนิธิพุทธภูมิธรรม เตรียมจัดพิธีใหญ่ทำบุญประเทศ พิธียกช่อฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง 
          ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระครูฉันทเจติยานุกิจ รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี พร้อมด้วย นายวิจักษ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรมและคณะร่วมประชุม เพื่อวางแผนกำหนดการประกอบพิธีอันเป็นมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์สมโภชช่อยอดฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในวันที่ 29 สิงหาคม-3 กันยายน  2566  โดยพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นองค์ประธานโครงการ 
ซึ่งการดำเนินงานผ้าป่าทองคำใน 4 ภูมิภาคเพื่อจัดหาทองคำหุ้มยอด ฉัตรพระบรมธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งได้แล้วเสร็จลงแล้ว ได้ทองคำกว่า 12 กิโลกรัม ทองคำทั้งหมดจะนำไปสร้างยอดฉัตรเจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ซึ่งบูรณะครั้งแรกในรอบ 100 ปี 
          วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป  จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชยอดฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดการ ในวันดังกล่าวพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์  พระเถราจารย์นั่งปรกจิตอธิษฐาน   
          วันที่ 30 สิงหาคม 2566 จะมีพิธีปฐมฤกษ์ พิธีมหามงคลยกฉัตรเกิ้ง ถวายสักการะพระมหาบารมีพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งพระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน  พิธีถวายภัตตาหารร้อยสำรับ (ขันข้าวร้อยขัน) อุทิศถวายอดีตสังฆราชา อดีตเจ้าอาวาส อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน บรรพบุรุษชนทุกสกุลวงศ์วาน พิธีบวงสรวงถวายเทพยดาอารักษ์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง 
          วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์สมโภชฉัตรเกิ้ง มหาบารมีพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง 
          วันที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป พิธีมหามงคลยกฉัตรเกิ้งมหาบารมี พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
          วันที่ 2 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ช่อฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง  ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง 
          วันที่ 3 กันยายน 2566 พิธีมหามงคลยกช่อฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
          ขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญให้กับประเทศ ในพิธียกฉัตรทองคำพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ส่งพลังบุญให้แผ่นดินร่มเย็น เป็นการทำบุญให้แผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีเถาะ กระต่ายทอง ร่วมพลังยกฉัตรทองคำองค์พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงซึ่งบูรณะในรอบ 100 ปี อานิสงส์ฉัตรแก้ว ฉัตรทิพย์คุ้มครองรักษาประเทศชาติบ้านเมือง และอานิสงส์สูงสุดแห่งความสมปรารถนาสูงสุดตราบถึงพระนิพพาน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ