วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทต.เขตรอุดมศักดิ์เปิดโครงการมหกรรมสุขภาพ เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ       

        
วันนี้ 4 ส.ค.66 ที่อาคารโดม62 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบรี นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา หน่วยงานจากกองทัพเรือ หน่วยงานภาค ภาคเอกชน โรงเรียน ชุมชนกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีการจัดบูธ ตามหน่วยงานให้ได้รับชมและร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย 
นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา  กล่าว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ และเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินฺทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลพระวรกาย ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งนำไปสู่การห่างไกลโรค โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้ปวงชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติในการ ดำเนินชีวิต
สำหรับ การจัดโครงการมหกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายมากขึ้นประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ลดอัตราป่วยจากโรคต่างๆ และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายให้เหมาะสมกับช่วงวัย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ - พล.ต.ท.สำราญฯ” แถลงจับ 4 นักค้า ขบวนการยาเสพติด ทลายแหล่งพักยาในเมืองนครปฐม ยึดบิ๊กล็อต ยาบ้า 15 ล้านเม็ด เฮโ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ