วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
กปภ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำภายในเรือนจำและทัณฑสถาน 98 แห่งทั่วประเทศ ตามโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก สร้างความมั่นใจและส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาด ปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ให้ความสำคัญและใส่ใจการควบคุมคุณภาพน้ำประปาในทุกกระบวนการตั้งแต่ผลิตจนส่งจ่ายน้ำ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยอย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้มีน้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับอุปโภคบริโภค กปภ. จึงให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำฟรี แก่เรือนจำและทัณฑสถาน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ตามโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เพื่อเป็นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) สำหรับปี 2566 กปภ. พร้อมให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำภายในเรือนจำและทัณฑสถานจำนวน 98 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะ จะเก็บตัวอย่างน้ำประปา 3 จุด ได้แก่ 1. ก่อนเข้าเรือนจำและทัณฑสถาน 2. โรงครัว และ 3. โรงอาหาร นำไปทดสอบด้านกายภาพ ปริมาณคลอรีนคงเหลือและการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กปภ. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปัจจุบันเริ่มดำเนินการแล้วที่เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำจังหวัดระนอง เรือนจำจังหวัดยโสธร เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เรือนจำจังหวัดสงขลา เรือนจำกลางสงขลาและสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. จะสรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำจัดส่งให้แก่เรือนจำและทัณฑสถาน พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อสุขอนามัยที่ดี ตลอดจนแนะนำการดูแลทำความสะอาดท่อและอุปกรณ์ประปา การตรวจสอบการรั่วซึมและการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ PWA Line OA: @PWAThailand แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง
___

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ