วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ร้อยเอ็ด- สกร. ร้อยเอ็ด ยกระดับการเรียนรู้ สู่ Best Practice ของสถานศึกษาในสังกัด ปี 2566                                
       วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สกร. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายสุรัติ  วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรสำนักงานส่งสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม

     นายสุรัติ  วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  ด้วย สำนักงาน กศน. ได้ยกระดับเป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 เพื่อพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีโอกาสพัฒนาทักษะของตนให้สูงขึ้น หรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัด จึงต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงผลงานหลัก และผลงานดีเด่น Best Practice ของสถานศึกษาในสังกัด                                
      ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ และจำเป็นต้องสรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมของหน่วยงาน อีกทั้งแสดงผลการดำเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษา เพื่อนำปัญหาอุปสรรคไปพัฒนาการดำเนินงาน ต่อไป
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ