วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวบันเทิง
TIPlife เชิญชวนเยาวชนประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 สะท้อน “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่”
 

​6 กันยายน 2566 – กรุงเทพฯ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่ มีเวทีได้คิดและทำในสิ่งสร้างสรรค์ มีประโยชน์เพื่อสังคม ได้จัดให้มี โครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 ภายใต้แนวคิด TIPLIFE LIFE PARTNER LIFE BETTER  เพราะเชื่อว่าชีวิตที่ดีย่อมต้องมีหุ้นส่วนที่ดีเสมอ TIPlife จึงขอเป็นหุ้นส่วนให้กับน้องๆ เยาวชน นักศึกษาได้แสดงความสามารถผ่านการประกวดหนังสั้น 3 นาที ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท โดยมี คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษ คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิ้งค์วิ้งค์ โปรดักชั่น จำกัด และคุณเฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ (แจ็คแฟนฉัน) ร่วมเปิดตัวโครงการประกวดหนังสั้น  TIPlife Short Film Contest 2023
 
​คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความแข็งแกร่งของทิพยประกันชีวิต ว่า  “ทิพยประกันชีวิตมีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืน ให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งเราได้มีการพัฒนาปรับองค์กรตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้งทิพยประกันชีวิตยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านนโยบายและกิจกรรมมากมาย เช่นกิจกรรมโครงการประกวดหนังสั้นในครั้งนี้ ที่ทิพยประกันชีวิตได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่วัยนักศึกษา มีพื้นที่หรือเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถอย่างเป็นรูปธรรมสู่สังคม ชิงเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท ซึ่งทิพยประกันชีวิตเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะสามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ในการเลือกรูปแบบการทำประกันชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการวางแผนการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย เพราะประกันชีวิตเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม ทิพยประกันชีวิตจึงขอเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน ดั่งสโลแกนของทิพยประกันชีวิตที่ว่า อนาคตคุณกำหนดได้  เราพร้อมช่วยคุณวางแผน ที่จะทำให้คุณไปถึงวันที่อนาคตเป็นไปได้ตามที่คุณต้องการ”
 
​คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิ้งค์วิ้งค์ โปรดักชั่น จำกัด หรือ “พี่อู๋วิ้งค์วิ้งค์”
(อู๋ winkwink)  โปรดิวเซอร์มือทองที่เคยมีผลงานโฆษณาคุณภาพทางจอโทรทัศน์มากมายและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมครั้งนี้ ได้กล่าวให้ความรู้ในการสร้างวีดีโอ โปรดักชั่นที่ถูกต้องและสามารถชนะใจคณะกรรมการตัดสินได้ว่า “การคิดหนังสั้นอย่างไรให้โดนใจคณะกรรมการตัดสินหรือถูกใจผู้ชมนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะการทำหนังสั้นคือการทำงานศิลปะที่มีชีวิต มีภาพเคลื่อนไหว มีนักแสดงคือคนที่มีชีวิตโลดแล่นในสังคมอยู่จริง คือเรื่องจริงของหลายชีวิต เป็น Real Time และ Real Life ขณะเดียวกันก็มีการนำเสนอซึ่งเป็นเรื่องของการใช้สื่อเข้ามาเกี่ยวข้องที่ปัจจุบันเมื่อสื่อเปลี่ยน คนก็ต้องปรับ เพราะกระบวนการคิดโฆษณามีทั้งที่ต้องตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและผู้บริโภคกับกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องตอบโจทย์ผู้ใช้หรือประชาชน ภายใต้แนวคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และให้คิดค้นความคิด (Idea) ใหม่ๆ การคิดนอกกรอบ การเข้าใจปัญหาที่ถูกต้องหรือเป็นการตีโจทย์ให้แตก เป็นต้น จึงจะเป็นการทำหนังสั้นที่ดีมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จได้”
 
​ทั้งนี้  นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานหนังสั้นเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 ของบริษัททิพยประกันชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดคณะ (อยู่ต่างสถาบันได้) ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกต่อทีม (ส่งผลงานได้ไม่เกิน 1  เรื่องต่อทีม / มีบัตรนักศึกษา) หนังสั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที และมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคำว่า “LIFE PARTNER LIFE BETTER” (เป็นบทพูดของตัวละคร หรือตัวหนังสือ อย่างน้อย 1 ครั้ง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์    
 
ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ TIPlife โดยแบ่งเงินรางวัลออกเป็น
รางวัลที่ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท + โล่รางวัลชนะเลิศ
รางวัลที่ 2 : เงินรางวัลมูลค่า  30,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 : เงินรางวัลมูลค่า  20,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร  
รางวัลชมเชย  4-10 : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร
 
โดย ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีมจะได้รับ กรมธรรม์ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุเป็นเวลา 1 ปี รางวัลพิเศษ : รางวัล Popular Vote  1 รางวัลๆ มูลค่า 10,000 บาท  (Vote หนังสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายจากผู้ชมในออนไลน์) และพิเศษ รางวัลประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท (จับฉลากจากรายชื่อผู้ส่งผลงาน) พร้อมโอกาสได้โชว์ผลงาน ตามสื่อหลักในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ของ TIPlife ในปีนี้
 
​โครงการประกวดหนังสั้นฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ผ่านช่องทาง  Facebook Page
 
โดย 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายนี้จะได้พรีเซนผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ TIPlife ในรอบ FInal ที่โรงภาพยนตร์ SFX CINEMA RAMA9 เซ็นทรัลพระราม9 พร้อมประกาศรางวัลค้นหาผู้ชนะเลิศ อันดับ 1-3 รางวัลชมเชย Popular Vote โดยคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงในวงการโฆษณา ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานผ่าน www.tiplifeshortfilm.com
___

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ