วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/โครงการอนุรักษ์ แม่น้ำแม่กลอง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเบิกไพร อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 13 ก,ย, 66 นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร อ,บ้านโป่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายรัฐวุฒิ วัลลธนโรจน์ เลขานุการฯ นางศรีรัตน์ กลิ่นทอง ปลัดเทศบาล นางมะปราง เมืองฉิม รองปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลอง ประจำปี 2566 เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทราบถึงวิธีการป้องและบำบัดน้ำเสียการฝึกทำน้ำจุลินทรี EM และ EM BaII เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ อถล, และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร จำนวน 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทน แสนตันเจริญ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์อาวุโส บจก,สยามคราฟท์อุตสาหกรรมบ้านโป่ง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้และสาธิตวิธีทำน้ำจุลินทรีย์ EM และ EM Ball, เพื่อบำบัดน้ำเสียจะเริ่มดีขึ้นใช้งานภายในบ้านลดกลิ่นเหม็นได้อย่างดี เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน / ที่ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 เทศบาลตำบลเบิกไพร อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จ,ราชบุรี
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ